Usługi

Czym się zajmujemy?

 • Projektowanie ogrodów

 • Projektowanie zieleni w pojemnikach

 • Dobór małej architektury

 • Zakładanie ogrodów

 • Prace ziemne

 • Budowa fontann i oczek wodnych

 • Prace brukarskie w ogrodzie

 • Montaż małej architektury

 • Pielęgnacja trawników

 • Cięcia drzew i krzewów, wycinki

 •  Opryski

 • Koszenie